Utvärdering

Nu har vi genomfört det treåriga pilotprojektet Sommarpraktik för killar. Projektet har pågått under åren 2014, 2015 och 2016.

Sammanställning utvärdering 2016 sommarpraktik killar

Utvärdering 2016
Deltagarnas helhetsbetyg var 4,8
Skala 1-5, där 5 var högsta betyget.

Här redovisar vi kommentarer från utvärderingen på frågan:
Vad har högskoledagarna betytt för dig? Har det t ex gett dig några nya tankar om ditt framtida utbildnings- och yrkesval?

– Ja, det har lärt mig att om man vill hitta ett jobb som man gillar så ska man läsa på högskolan.

– Ja, det ger mig tankar om att gå högskola.

– Ja, det hjälpte mig att bestämma det jag vill jobba med i framtiden.

– Ja, jag har fått nya tankar om de sociala yrkena.

– Ja en del, stressa inte.

– Jag har alltid vetat vad jag vill bli men jag har fått några tankar om vad jag kan bli om jag vill ändra mig.

– Det har motiverat mig mer till att studera vidare.

– Ja, kriminologi.

– Det har fått mig att tänka på vården och att det finns goda jobbmöjligheter där.

– Inte direkt då jag redan var fast för ett visst yrke. Något det dock har fört med är hur man kan handskas med andra yrken bortom det av mitt intresse.

– Ja! Det har gett mig motivation till att fortsätta plugga i framtiden. Man fick en hel annan bild av att plugga.

– Lite om hur jag ska skaffa jobb.

– Ja absolut. Det har gett mig en bred bild om att det inte är dåligt att plugga vidare utan det lönar sig i framtiden.

– Ja, före var jag ganska osäker på den utbildningen jag tänker gå, men nu efter de olika föreläsningarna, har jag fått lite tips om hur jag ska gå till väga, och vad som väntar mig.

 

 

Annonser